Tuesday, November 1, 2011

ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ.. ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ...

ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ....
ಜಯಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ...
ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ... ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ...
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.....

No comments:

Post a Comment